Home
Wat is NLP?
Voor wie is NLP?
Contact
Favoriete links
Artikelen
Permutatio
persoonlijke verandering
Home

Waar staat Permutatio voor?

Al in de tijden van onze Romeinse voorvaderen werd er al gesproken over permutatio.  De  term permutatio werd vooral gebezigd op markten en had de betekenis voor het verhandelen van diensten.

Nu is het woord nog terug te vinden in een woordenboek Latijn en heeft daarin de betekenis van veranderen of aanpassen.

Permutatio streeft er naar om persoonlijke veranderwensen te realiseren. Veranderwensen die door middel van NLP technieken in veel gevallen gerealiseerd kunnen worden. Veranderwensen komen voort uit het ondervinden van belemmeringen in het functioneren met anderen. Maar het kan ook gaan om het veranderen van kwaliteiten die, we wel in ons hebben maar steeds maar niet op de juiste wijze kunnen toepassen. Maar ook angsten die ons parten spelen kunnen ons functioneren belemmeren.

Op het tabblad "Wat is NLP?" wordt uitgelegd waar NLP voor staat en wat NLP voor U kan betekenen.

Mocht er behoefte zijn aan persoonlijke verandering schroom niet en neem contact op via de contactgegevens.

 

HomeWat is NLP?Voor wie is NLP?ContactFavoriete linksArtikelen